Om oss

Houtskärs Kulturgille r.f. arbetar på många sätt för att främja och bevara det unika skärgårdssamhället som är Houtskär, och dess kultur, historia och framtid.

  • Föreningen upprätthåller Houtskärs Skärgårdsmuseum i Näsby, som till stor del byggts upp av frivilliga krafter.

  • Föreningen har gett ut flera böcker: Jungfruskär, Så gjordes det förr och Läsåbook e Hootjärskå.

  • Gillet har ett båtbyggeri vid Skärgårdsmuseet där det vintertid både byggs och repareras båtar av gammal modell.

  • På vintrarna ordnas diskussions- och föreläsningstillfällen kring olika skärgårdsteman. På agendan har stått notdragning, mjölkhushållning, samt Amerika- och Sverigeemigrationen från Houtskär.

  • Det senaste i raden av projekt är digitaliseringen och publiceringen av Gillets omfattande och unika fotoarkiv.

  • Houtskärs Kulturgille ger ut det månatliga info-bladet "Houtskär Nytt"

Houtskärs Kulturgille tilldelades den 6 november 2015 Svenska kulturfondens pris. I prismotiveringen sägs föreningen byggt upp skärgårdens mest omfattande och innovativa skärgårdsmuseum samt gjort en betydande insats i att hålla kulturhistoriskt hantverkskunnande vid liv. I motiveringen sägs också att föreningen värnar om kulturlandskapet i Houtskär och har lyckats engagera både barn och seniorer i verksamheten.