Läsobook

Tåletänn å tåletättan e Hootsjär

I Houtskär (numera den västligaste kommundelen i Pargas stad i skärgårdshavet i sydvästra Finland) talas fortfarande ganska ofta ortsbor emellan den gamla houtskärdialekten, som vi själva kallar hootsjärskå. Vi dristar oss till att här på vår webbplats glänta på förlåten och visa för omvärlden lite av vårt eget språk, i tal och skrift. Förr var detta något som vi höll strikt för oss själva.

Vi utgår dels från den läsebok i houtskärdialekt som vi sammanställde år 2012 och som vi har för avsikt att småningom spela in i talad form, dels från övriga inspelningar av dialekten, som vi lägger ut vartefter.

SKRIVEN HOUTSKÄRDIALEKT

Läsråd:

Hootsjärskån i läseboken är skriven som den uttalas. Braa och laang skrivs med två a:n för att a-ljudet är långt, takk med två k:n, jölp med kluckande l, "g" skrivet med fetstils skall höras, osv.
Friskt vågat är hälften vunnet!


Läsåbook e hootsjärskå (Läsebok i houtskärdialekt)

Varför just en läsebok? Houtskärs kulturgilles ordförande Lennart Brunnsberg:

”Nå he va på he viisä att Väståbolands Medborgasinstitut leesååren 2010-11 å 2011-2012 åårna nagär semenaareär e hootsjärskå på fålkhögskoolan e Hootsjär, me Magnus Gräsbeck såmm semenaareäleedar me jölp ååv Ann-Helen Franzén-Juslin, Erik Sjöberg å Steve Silverström såmm infödda saakkunnega e hootsjärskå. Ve he tride semenaareä he första leesåårä kååm senn Steve påå att ve konnd skriiv än book. Å he joord ve. He bleiv än läsåbook, såmm ve nö håppas att naain ska ha na litä nyttå å nöjje ååv.”


Läseboken kan köpas i affärerna och på banken i Houtskär, men även beställas på adressen: lbrunnsberg@gmail.com