Juulevangeeleä

MG Julevangeliet Houtskär.mp3

Lääsar: Billie Karlgren
Fritt övärsett ååv Märtha Koskinen å redisjeera ååv Ulla Mattsson-Wiklén

He heend sä på hann tiidin inn tjeisar Agustus sjikka bååd inn heila väälän skå skattskriiv sä.

He va hån första skattskriivnenjän å tåmm holld än tå Kviriinjös va laanshöövdeng e Syyreän.

Tå foor dåmm allehoop, varända een te sinn staad, te skattskriiv sä.

Så joord å Joosef, å tå in va åå Daavedås huus å slekkt, så foor in fråån staadin Naasaret e Galileen åpp te Daavedås staadin, såmm heitär Beetleheim, e Judeen, för te skattskriiv sä, å messä hadd in Mariia, såmm in va fölååva mee å såmm väntta båån. Minn tå dåmm va teer så hadd än tiidin inn tå än skå fööd.

Å hån fekk in förstföddär göut, å hån linda å leed in e än kråbbå, för ter fanndes inga naa ryym e häärbärjä.

E neerheitän va der nagär heerdar såmm va uut på eenjän å holld vakt åmm nattän övär fåårän sina.

Tå stoo der in Härräns eengäl framförö dåmm, å Härräns häärlehäit strååla kring dåmm å dåmm blei ryyslet tell sä.

Minn eenglin seed ått dåmm: ”Va inga rädd! För ja bådår ått edär än stoor lykkå, såmm ska kåmm te allt fåltjä. För edaag ha in Frälsar blive föddär ått edär e Daavedås staadin å han e Messiias Härrän. Å he ska va tekknä för edär inn ne ska hitt ä nyyfött båån, såmm liggär linda e än kråbbå.”

Å mesamå så va der me eenglin in stoorär hoop ååv hån himmälska häärskaarån å tåmm låvå Guud å seed: ”Äära vare Guud e höijdän å friid på joolän blaand all tåmm såmm in haar behaag tell.”

Faarin vånn

(Fader vår på houtskärdialekt)

Faarin vånn.mp3

Lääsar: Clas Abrahamsson