Foton från muséet

Karta över museiområdet

Houtskärs Skärgårdsmuseum består av åtskilliga byggnader, varav några syns på rubrikens bakgrundsfoto sett från havet.
Inunder ett flygfoto av museiområdet.

Muséets olika byggnader eller avdelningar presenteras inunder via egna fotoalbum.

Ett eget fotoalbum för varje avdelning. Välj ett fotoalbum för att öppna fotoalbumet.

OBS! Bilderna öppnas i ett nytt fönster.

Stenankaret är museets logo