Houtskär Nytt

Houtskärs Kulturgille utger ett månatligt info-blad med bla händelsekalender och information om aktuella saker.

I bladet inför även annonser och företagsreklam till ett förmånligt pris.

Bladet skickas kostnadsfritt till samtliga hushåll i Houtskär.

Det går även bra för utom socknen bosatta att prenumerera på bladet, antingen som papperstidning eller i digital form.


Prenumerationer och annonsmaterial till hskar.nytt@gmail.com