Meistä

Houtskärs Kulturgille r.f. / Houtskarin Kulttuurikilta toimii monivaiheisesti edistäkseen ja säilytäkseen Houtskarin ainutlaatuista saaristoyhteiskuntaa sekä sen kulttuuri, historia ja tulevaisuus.

  • Yhdistys ylläpitää suurimmaksi osaksi vapaaehtoisvoimin rakennettua Houtskärs Skärgårdsmuseum / Houtskarin Saaristomuseo Näsbyssä.

  • Yhdistys on julkaissut useita kirjoja (ruotsinkielisiä): Jungfruskär, Så gjordes det förr (Näin tehtiin ennenvanhaan) ja Läsåbook e Hootjärskå (Houtskarin murteen lukukirja).

  • Kilta ylläpitää, Saaristomuseon yhteydessä, omaa veneveistämöä, missä talvisin sekä rakennetaan uusia että korjataan vanhoja perinneveneitä.

  • Talvisin järjestetään keskusteluja ja luentoja eri saaristoaiheista. Asialistalla on ollut nuotanveto (kalastaminen nuotalla), maidontuotanto sekä Amerikkaan ja Ruotsiin kohdistuva muuttoliike Houtskaristä.

  • Uusin asia projektisarjassa on Killan laajan ja ainutlaatuisen valokuva-arkiston digitalisointi ja julkaisu, Houtskarin paikallishistoriallinen arkisto http://www.hla.fi

Houtskärin Kulttuurikilta sai Svenska kulturfondenin (suomalainen säätiö) palkinnon 6.11.2015.

Palkintomotivaatiossa yhdistyksen kerrotaan rakentaneen saariston laajimman ja innovatiivisimman saaristomuseon ja panostaneen merkittävästi kulttuurihistoriallisen käsityötaidon säilyttämiseen.

Motivaatiossa kerrotaan myös, että yhdistys suojelee Houtskärin kulttuurimaisemaa ja on onnistunut saamaan toimintaansa mukaan sekä lapset että eläkeläiset.